Certificering af bæredygtige ejendomme

Kontorejendomme og hoteller der ønsker bæredygtighedscertificering vil være nødsaget til at overveje miljø- og klimabelastningen fra deres køleløsning.

UniCool har erfaring med energi og miljø beregninger for køleanlæg og kan medvirke med relevant data ved DGNB-certificering af ejendomme. 

Det skal her nævnes at ved DGNB-certificering af eksisterende ejendomme, er køleløsningen endnu mere afgørende end ved nybyggerier. Udskiftning af et ældre eksisterende køleanlæg med et morderne turbocore baseret system, kan betyde en halvering af energiforbruget og udfasning af kølemidler med negativ indflydelse på klimaet og ozonlaget. ​

CVR: 10058260

Kontakt os

UniCool A/S

Lerhøj, ​2880 Bagsværd


Tlf.: 3636 9100
E-mail: unicool@unicool.dk