Kølemidler

Der er ingen tvivle om at traditionelle kølemidler har en negativ indflydelse på vores miljø og klima. Det vigtigste parameteren er her Global Warming Potential (GWP), Ozone Depletion Potential (ODP) samt hvor lang tid det tager at nedbryde kølemidlet i naturen.

  • GWP er baseret på den effekt et kilo CO2 har på klimaet, dvs. et kilo CO2 har en GWP på 1.
  • ​ODP er relevant for ”gamle” kølemidler, her har et kølemiddel som R-11 et ODP på 1, mod et nyere kølemiddel som 134a med en ODP-faktor på 0.000015 eller HFO-1234ze med en ODP-faktor på 0.

Ved kølemidler skelner vi mellem syntetiske og naturlige kølemidler. Syntetiske kølemidler har traditionelt haft den største negative effekt på både klimaet og vores ozonlag. Her taler vi om meget udbredte kølemidler som R410, 134a etc. der alle er aggressive drivhusgasser og i visse tilfælde har været ozonnedbrydende. Alle de ozonnedbrydende kølemidler er stort set forbudte globalt, og den virkelig fare ved syntetiske kølemidler er i dag klima relaterede og at visse af dem har en meget lang nedbrydningstid i naturen.

For eksempel, et kg. 134a som er et meget udbredt kølemiddel og det mest brugte kølemiddel i biler svare til 1.4 ton CO2, hvilket den mængde CO2 som en almindelig personbil vil udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange. Desuden tager det naturen 13 år at nedbryde 134a i atmosfæren, så vi kan havde ”glæde” af det i rigtig lang tid.

Alternativt kan naturlige kølemidler anvendes i køleløsninger. Blandt de mest brugte naturlige kølemidler er CO2, propan og ammoniak, og da de alle findes naturligt i vores miljø, har de ingen negativ effekt på ozonlaget og der er intet behov for at nedbryde dem i atmosfæren. CO2 har en GWP-faktor på 1, ammoniak har en GWP-faktor på 0 og propan har en GWP-faktor på 3. 

Til sammenligning har et syntetisk kølemiddel som 134a en GWP-faktor på 1430.

UniCools har været blandt pionererne i Danmark med et nyt kølemiddel ved navn HFO-1234ze. Kølemidlet er syntetisk men har minimal negativ indflydelse på miljø og klima, hvor ét kilo HFO-1234ze svare til mindre end et kilo CO2 med en GWP-faktor på under 1, ODP på 0 og nedbrydes i atmosfæren på 18 dage. Den virkelige gamechanger ved HFO-1234ze er desuden at kølemidlet kan anvendes i lavenergi Turbocore kompressorer. 

Er mit kølemiddel en belastning for klimaet?

Nedenstående tabel viser Global Warming Potential for kølemidler. Tabellen viser både syntetiske og naturlige kølemidler, og det vil være muligt for vores kunder at beregne klimaeffekten af deres nuværende og nye køleanlæg.​

CVR: 10058260

Kontakt os

UniCool A/S

Lerhøj, ​2880 Bagsværd


Tlf.: 3636 9100
E-mail: unicool@unicool.dk